Asuntohakemus-2

  VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS

  Hakemus voimassa 1 vuoden


  HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

  Sukunimi

  Etunimet

  Puhuttelunimi

  Henkilötunnus

  Kotipaikka

  Kotipaikka alkaen

  Nykyinen osoite

  Postinumero ja –toimipaikka

  Puhelin

  Sähköposti

  Siviilisääty


  naimisissaleskinaimatoneronnutasuu erilläänavoliitossa

  Lähiomainen ja yhteystiedot


  AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

  (Täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)

  Sukunimi

  Etunimet

  Puhuttelunimi

  Henkilötunnus

  Kotipaikka alkaen

  Nykyinen osoite

  Postinumero ja –toimipaikka

  Puhelin

  Sähköposti


  HAETTAVA ASUNTO

  Palveluasuminen Kettutien palvelutaloSenioriasuminen Kettutien palvelutalo
  Tilapäisasuminen esim. putkiremontin ajaksi
  Ajankohta:

  Haettava asunto 1h+tupakeittiö2h+tupakeittiö


  ASUNNON TARVE

  Nykyinen asunto soveltumaton
  Palvelujen tarve
  Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta, muutettava viimeistään
  Vuokrasopimus päättyy
  Putkiremontti yms. tilapäinen syy; ajalle

  Lisätietoja


  TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

  OmistajaVuokralainenAlivuokralainenAsuntolaYhteiskäyttöinen asuntoAsumisoikeusasuntoMuu  

  Muu mikä

  Huoneisto tyyppi

  Huoneiston pinta-ala m2

  Vuokra/Vastike €/kk

  Erilliset lämmityskulut ja vesimaksut €/kk

  Asunnon kunto
  ErinomainenHyväTyydyttäväHeikko

  Lisätietoja


  TULOT JA VARALLISUUS

  Hakija

  Kansaneläke €/vuosi

  Työeläke €/vuosi

  Muut eläkkeet €/vuosi

  Asunto-osakkeet (osoite)

  Kiinteistöt (osoite)

  Talletukset ja obligaatiot

  Pörssiosakkeet, osuuskunnan osuudet ja rahasto-osuudet

  Muu varallisuus

  Lainat €


  Avio/avopuoliso

  Kansaneläke €/vuosi

  Työeläke €/vuosi

  Muut eläkkeet €/vuosi

  Asunto-osakkeet (osoite)

  Kiinteistöt (osoite)

  Talletukset ja obligaatiot

  Pörssiosakkeet, osuuskunnan osuudet ja rahasto-osuudet

  Muu varallisuus

  Lainat €


  SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ

  Hakija ja/tai puoliso omistaa kokonaan tai osaksi

  osakehuoneistoomakotitalomuun asuintalomuun kiinteistö  

  omistusosuus (esim. ½ tai 25%)

  ei omista mitään edellä mainituista

  Omistajan nimi

  Kiinteistön nimi ja RN:o / Yhtiön nimi

  Kiinteistön osoite

  Kiinteistön / Yhtiön sijaintikunta ja hankkimisaika

  Kiinteistön koko, asunnon koko

  Asunnon käyttö
  hakijan omassa käytössävuokrattumyynnissävapaa-ajan asuntomuu

  Muu, mikä

  Asunnon muu käyttö

  Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

  Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi

  Paikka ja päiväys


  HAKEMUKSEN LIITTEET

  Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) kaikilta huoneistoon muuttaviltaVerotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta (verotuspäätös ja erittelyosa) viimeksi toimitetusta verotuksestaKiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu (ei tarvita remontti-/lyhytaikaisvuokrauksiin)Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (ei tarvita remontti-/lyhytaikaisvuokrauksiin)Selvitys pörssiosakkeiden / rahasto-osuuksien yms. omaisuuden arvostaLääkärinlausunto palveluasuntotarpeesta a (ei koske seniori vuokra-asuntoja, remontti-/lyhytaikaisvuokrauksia)
  Lääkärinlausunnossa tulisi hakijan sairauksien ja vammojen kuvaamisen lisäksi nimenomaan todeta, minkälainen
  hakijan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky on ja onko hakijan toimintakyky niin paljon
  alentunut, että hän on palvelutaloasumisen tarpeessa.

  Muita liitteitä, mitä

  HUOM!
  Asunnon asumiskelvottomuus tai muuttovelvoite nykyisestä asunnosta on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli
  muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.

  Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajan nimet ja osuuksien suuruudet esim. perunkirja.

  Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne ilmenevät
  veroselvityksessä.

  Asukkaaksi valitulla (ei koske määräaikaisia vuokrasopimuksia) tulee asuntoon muuttettaessa olla voimassa:
  - sähkösopimus
  - kotivakuutus

  Hakemuksen voi toimittaa ilman liitteitä jonoon, mutta päätöstä ei voida tehdä ilman niitä.


  Lisätietoja
  sanna.berg@helykodit.fi
  Puh. 050 3211809