Historiaa

Kettutien palvelutalo valmistui vuonna 1997. Lisärakennus otettiin käyttöön vuonna 2007. Palvelutalo rakennettiin aikanaan parantamaan ikääntyvien sotaveteraanien asumisoloja ja vastaaman heidän kasvavaan palvelutarpeeseensa. Talon perustamisen taustalla olivat veteraanijärjestöt sekä Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry.
Kettutien palvelutalon perustaja ja omistajayhteisö on ollut alusta alkaen Kettutien palvelutaloyhdistys, jonka jäsenenä ovat tällä hetkellä Helykodit ry ja Helsingin Seudun sotaveteraanipiiri. Palvelutalon historia näkyy edelleen mm. siinä, että sotaveteraanipiiri tukee talon asukkaiden yhteisöllistä toimintaa.
Sotaveteraanien määrä on viime vuosina nopeasti vähentynyt ja se on näkynyt myös Kettutien asiakaskunnassa. Nykyään talon asukkaista lähes kaikki ovat tavallisia, asumisen tukipalveluja tarvitsevia vanhuksia. Asukkaiden palveluista huolehtii Myllypurossa ja Kontulassa toimiva Helykodit ry.