Hakijaopas

Hakeminen Kettutien palvelutaloon

Hakemuskaavakkeen voit saada myös postitse.
Asiakaneuvojalta: Sanna Berg p. 050 3211 809, sanna.berg@helykodit.fi
Hakemuksen liitteet: Verotodistus sekä esitäytetty veroilmoitus, lääkärintodistus

Palveluasuminen:

Hakemuksen liitteet:
1. Selvitys verotettavista tuloista:
– mikäli tulona on pelkkä eläke, selvitykseksi tositteet eläkkeistä/kuukausi tai verotustodistus sekä hakemukseen erittely eläkkeistä
– muiden tulojen esim. pääomatulojen ja vuokratulojen osalta erilliset selvitykset (tositteet)

2. Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopio ESITÄYTETTY VEROILMOITUS –osa

3. Selvitys varallisuudesta:
Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopiot verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

Jos hakijan varallisuutena on osakehuoneisto, voidaan osakehuoneiston jälleenmyyntihinta määrittää Tilastokeskuksen julkaisemien vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräisten neliöhintojen perusteella, ellei hakijalla ole kiinteistönvälittäjältä myynti toimeksiantoa /välityssopimusta tai kauppakirjaa vuoden sisällä tehdystä kaupasta.

Hakijan tulee ilmoittaa osakehuoneiston/-huoneistojen osoite/osoitteet sekä neliöt hakemuksessa, joiden perusteella arvio voidaan laskea.

Mikäli hakijan varallisuutena on kiinteistö, pyydetään hakijaa toimittamaan kyseisen vuoden kiinteistöverolippu. Jos kiinteistöverolipussa veron perusteena oleva hakijan omistusosuuden mukainen verotusarvo yhteensä alittaa 20 000 euroa, otetaan kiinteistön arvona huomioon verotusarvo sellaisenaan. Jos verotusarvo ylittää 20 000 euroa, tulee hakijan toimittaa esimerkiksi kiinteistönvälittäjän antama luotettava selvitys kiinteistön jälleenmyyntihinnasta hakemusajankohtana.

Jos varallisuutena on muita osakkeita ja arvopapereita, hakijan tulee toimittaa selvitys niiden arvosta hakuajankohtana.

Mikäli omaisuus on yhteisomistuksessa (esim. perikunta), selvitys siitä esim. jäljennös perukirjasta, perinnönjako sopimuksesta tai tarvittaessa testamentista.

4. Lääkärinlausunto, selvitys asiakkaan terveydellisistä tai sosiaalisista syistä, joiden perusteella haetaan palvelutaloon, tai jos hakija haluaa perustella vuokra-asunto tarvettaan terveydellisistä sysitä.

5. Muut liitteet, jos hakija haluaa vedota asumisoloihinsa tai nykyisen asuntonsa kuntoon/ toimimattomuuteen, voi asiasta jättää vapaamuotoisen selvityksen hakemuksen liitteeksi.

Hakemukset tarvittavine liitteineen lähetetään osoitteella Porttikuja 8, 00940 Helsinki.

Senioriasuminen

Hakemuslomake, esitäytetty veroilmoitus sekä lääkärinlausunto tarvitaan.

Haettavat tukimuodot

Palveluseteli

Helykotien ryhmäkodeissa voi käyttää ikääntyneiden palveluseteliä ryhmäkotiemme asiakasmaksuihin. Palvelusetelillä Helsingin kaupunki tukee asiakasta palvelusetelissä määritellyn arvon mukaisesti. Palvelusetelin arvo määräytyy hakijan nettotulojen mukaan. Palveluseteliä voidaan käyttää perus- ja palvelumaksuun, muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Ryhmäkodeissa asiakasmaksu koostuu vuokrasta, ateriamaksusta, perusmaksusta ja palvelumaksusta. Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi).
Palveluasumisessa voi anoa Helsingin kaupungin myöntämää Kotihoidon palveluseteliä. Kotihoidon palveluseteliä voidaan käyttää tavallisen palveluasumisen säännöllisen kotihoidon palvelumaksuihin.
Eläkkeensaajan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.
Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista

Eläkkeensaajan asumistuki

Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos asuu vakinaisesti Suomessa, on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.
Asukas voi hakea eläkkeensaajan asumistukea
• jos asuu yksin
• jos asuu puolison kanssa tai
• jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Jos asukas ja hänen puolisonsa saavat molemmat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia, he voivat hakea eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen puoliksi. Jos asukas on naimisissa ja vain puolisolla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle.
Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle 1.11.2012 lähtien.
Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista
Kotitalousvähennys
Helykodeissa ja Kettutien palvelutalossa tehdystä hoito- ja hoivatyötä on mahdollisuus hakea verottajalta kotitalousvähennystä. Asukas voi saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, jota hän teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennystä ei voi saada, jos palveluun maksuun on käytetty palveluseteliä.
Lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta