Palveluasuminen

Kettutien palvelutalon palveluasunnoissa asutaan turvallisesti ja itsenäisesti vuokra-asunnossa.

Palveluasunnossa laaditaan asukkaan ja omaisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka sisältää asukkaan tarpeisiin räätälöidyt palvelut. Apua voi saada esim. lääkehoidossa, arjen askareissa sekä ravitsemuspalveluissa tarpeitten mukaan. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden hyvinvoinnista. Lisäksi asukkaalla on mahdollisuus osallistua kiinnostuksensa mukaan talon yhteisiin tilaisuuksiin. Palveluasuntojen vuokra on 1.7.2023 alkaen 18,50 €/m2.

Kettutiellä on turvapuhelinjärjestelmä, jonka avulla asukas saa hälytettyä apua ympäri vuorokauden.

Palveluasumiseen voi hakeutua itsemaksavana, on myös mahdollisuus hakea Kotihoidon palveluseteliä säännöllisen kotihoidon palvelujen kustannuksiin. Tukea voi hakea myös asumiskustannuksiin eläkkeensaajan asumistukea ja hoivakustannuksiin eläkettä saavan hoitotukea.

Palvelusetelit ja muut tuet