Asukkaaksi hakeminen

 

Hakeminen Kettutien palvelutaloon:

Internet: www.kettutie.fi

Hakemuskaavakkeen voit saada myös postitse.
Asiakaneuvojalta: Sanna Berg p. 050 3211 809, sanna.berg@helykodit.fi
Hakemuksen liitteet: Verotodistus sekä esitäytetty veroilmoitus, lääkärintodistus

Palveluasuminen:

Hakemuksen liitteet:
1. Selvitys verotettavista tuloista:
– mikäli tulona on pelkkä eläke, selvitykseksi tositteet eläkkeistä/kuukausi tai verotustodistus sekä hakemukseen erittely eläkkeistä
– muiden tulojen esim. pääomatulojen ja vuokratulojen osalta erilliset selvitykset (tositteet)

2. Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopio ESITÄYTETTY VEROILMOITUS –osa

3. Selvitys varallisuudesta:
Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopiot verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

Jos hakijan varallisuutena on osakehuoneisto, voidaan osakehuoneiston jälleenmyyntihinta määrittää Tilastokeskuksen julkaisemien vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräisten neliöhintojen perusteella, ellei hakijalla ole kiinteistönvälittäjältä myynti toimeksiantoa /välityssopimusta tai kauppakirjaa vuoden sisällä tehdystä kaupasta.

Hakijan tulee ilmoittaa osakehuoneiston/-huoneistojen osoite/osoitteet sekä neliöt hakemuksessa, joiden perusteella arvio voidaan laskea.

Mikäli hakijan varallisuutena on kiinteistö, pyydetään hakijaa toimittamaan kyseisen vuoden kiinteistöverolippu. Jos kiinteistöverolipussa veron perusteena oleva hakijan omistusosuuden mukainen verotusarvo yhteensä alittaa 20 000 euroa, otetaan kiinteistön arvona huomioon verotusarvo sellaisenaan. Jos verotusarvo ylittää 20 000 euroa, tulee hakijan toimittaa esimerkiksi kiinteistönvälittäjän antama luotettava selvitys kiinteistön jälleenmyyntihinnasta hakemusajankohtana.

Jos varallisuutena on muita osakkeita ja arvopapereita, hakijan tulee toimittaa selvitys niiden arvosta hakuajankohtana.

Mikäli omaisuus on yhteisomistuksessa (esim. perikunta), selvitys siitä esim. jäljennös perukirjasta, perinnönjako sopimuksesta tai tarvittaessa testamentista.

4. Lääkärinlausunto, selvitys asiakkaan terveydellisistä tai sosiaalisista syistä, joiden perusteella haetaan palvelutaloon, tai jos hakija haluaa perustella vuokra-asunto tarvettaan terveydellisistä sysitä.

5. Muut liitteet, jos hakija haluaa vedota asumisoloihinsa tai nykyisen asuntonsa kuntoon/ toimimattomuuteen, voi asiasta jättää vapaamuotoisen selvityksen hakemuksen liitteeksi.

Hakemukset tarvittavine liitteineen lähetetään osoitteella Porttikuja 8, 00940 Helsinki.

Yhteydenotto