Kettutien palvelutaloyhdistys ry

Yhdistyksemme tarkoituksena on parantaa ikäihmisten elämäntilanteen mukaisia asumisen palveluja sekä edistää heidän fyysistä ja henkistä vireyttään.

Historia

Kettutien palvelutalo valmistui vuonna 1997. Lisärakennus otettiin käyttöön vuonna 2007. Palvelutalo rakennettiin aikanaan parantamaan ikääntyvien sotaveteraanien asumisoloja ja vastaaman heidän kasvavaan palvelutarpeeseensa. Talon perustamisen taustalla olivat veteraanijärjestöt sekä Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry. Asukkaiden palveluista huolehtii Myllypurossa ja Kontulassa toimiva Helykodit ry.