Helykodit ry

Helykodit ry on voittoa tavoittelematon vanhusten laadukkaiden asumis- ja hoivapalvelujen tuottaja ja aktiivinen alan toimija. Helykodit ry on perustettu vuonna 1981. Helykotien palveluksessa työskentelee lähes sata hoiva-alan ammattilaista.

Helyn arvot
Aito ja inhimillinen kohtaaminen
Itsemääräämisoikeus ja vapaus valita
Oikeudenmukainen kohtelu
Kestävä kehitys.

Helykotien palvelut ja toiminta on kaikille avointa eikä palvelujen käyttö edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Helykodit ry on hyväksytty Helsingin kaupungin ostopalveluyhteistyökumppaniksi ja toimii palveluntuottajana palveluseteliasiakkaille..

Helykotien tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Helsingin sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja lähityön yksiköt, kotihoitoyksiköt, ja kaupungin sairaalat, Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueella toimivat vanhustyöyhdistykset, seurakunta, eri oppilaitokset ja toiminta-alueella olevat kehittämishankkeet.

Helykotien jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen sekä oikeuskelpoinen yhteisö taikka säätiö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja 4-10 jäsenisen hallitukseen. Helykodit ry:n hallituksen puheenjohtaja toimii Heikki Kehälinna.

www.helykodit.fi