Helykodit ry palvelukonsepti 1.5.2022 alkaen

Helykodit ry:n palveluasumisen palvelukonsepti sisältää vuokra-asunnon, kodinhoidollisia palveluja
sekä hoiva- ja ateriapalveluja. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan tarvitsemien palvelujen ja tuen
tarpeen kokonaisvaltainen arviointi, palveluiden suunnittelu, sekä toteutuksen koordinointi.
Tavoitteena on tarjota oikea-aikaisesti asiakkaan tarpeista lähtevää kokonaisvaltaista palvelua.

Asuessaan Kontulan -ja Myllypuron Helykodeissa ja Kettutien palvelutalossa asukas maksaa
vuokran ja asumiseen liittyvät käyttökorvaukset, sekä kaikille yhteneväiset palveluasumisen
perusmaksun ja turvapuhelinmaksun, hoivan perusmaksun ja kodinhoitomaksun.
Näiden
lisäksi asiakas voi ostaa tarvitsemiaan, hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja henkilökohtaisia
lisäpalveluja tuntihinnalla.

Vuokra ja asumiseen liittyvät käyttökorvaukset 1.2.2022 alkaen

Vuokran määrä määräytyy asunnon neliömäärän mukaan, Kontulan – ja Myllypuron Helykodeissa
15,90 €/m² ja Kettutien palvelutalossa 18 €/m². Vesimaksu on henkilökohtainen, Myllypurossa
22 €/kk/hlö ja Kettutiellä 18 €/kk/hlö. Lisäksi asukas voi varata autopaikan tai oman saunavuoron,
näiden hinta on 10 €/kk. Taloissa on pyykkituvan käyttömahdollisuus ja Kettutiellä on maksuton
lenkkisauna.

Palveluasumisen perusmaksu ja turvapuhelinmaksu

Palveluasumisen perusmaksu on Kontula – ja Myllypuro Helykodissa 180 €/kk/asunto ja Kettutie
palvelutalossa 120 €/kk/asunto, sekä turvapuhelin maksun 70 €/kk/asunto (pariskunnilta maksu
veloitetaan molemmilta, mikäli molemmat tarvitsevat turvapuhelinpalvelun).

Palveluasumisen perusmaksuun sisältyy taloissa järjestettävät asukaskahvit, juhlat, kulttuuri ja
jumpparyhmät, kuntosalilaitteiden, jumppasalien sekä yhteisten tilojen käyttöoikeus (mm.
asiakkaan yksityiset juhlat). Yhteisissä tiloissa on käytettävissä lehtiä, kirjoja ja TV. Perusmaksulla
asiakas saa avun ruokasalissa, asiakasneuvojan ohjauksen ja neuvonnan vastaanottoaikoina.

Turvapuhelinmaksu sisältää turvapuhelinlaitteen, turvahälytyksiin vastaamisen ja akuutit
auttamiskäynnit 24/7. Akuutti auttamiskäynti sisältää mm. tarvittavan ensiavun, ylös nostamisen
sekä lisä/jatkoavun järjestämisen.
Turvapuhelinrannekkeen kadotessa, tai jos sitä ei palauteta asiakassuhteen päätyttyä, veloitetaan
50 % uuden rannekkeen hinnasta.

Asiakas maksaa perusmaksun ja turvapuhelinmaksun myös ollessaan lomalla, hoidossa sairaalassa,
kuntoutuksessa tai vastaavassa hoitonsa kannalta tarpeellisessa paikassa.

Kodinhoitomaksu

Kodinhoitomaksu on 280 €/kk/asunto. Se sisältää kodinhoidon palveluina asunnon
ylläpitosiivouksen 2x/kuukaudessa, pyykinpesun 2x/kuukaudessa ja ikkunoidenpesun 1x/vuosi.
Kemiallista tai muuten erikoispesua vaativat pyykit lähetetään pesulaan. Pesulaan lähetettävien
pyykkien käsittely veloitetaan henkilökohtaisena lisäpalveluna ja pesulakustannukset
palvelulaskulla.

Hoivan perusmaksu

Henkilökohtainen hoivan perusmaksu on 180 €/kk/asukas ja se sisältää asiakkaalle laadittavan
yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, jonka perusteella tehdään palvelusopimus. Perusmaksu
sisältää terveys- ja hoitotietojen ylläpidon, hoitajan ohjauksen ja neuvonnan sekä terveydentilan
perusseurannan vastaanottoaikana (verenpaine, pulssi ja paino) ja fysioterapeutin antaman
apuvälineneuvonnan ja -ohjauksen.

Henkilökohtaiset lisäpalvelut

Asiakas voi ostaa kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kodinhoidon palveluja tuntihintaan,
joka on 46,50 €/h. Näistä palveluista sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa asiakkaan tarpeista
lähtien. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluun voi kuulua esim. lääkehoidon (ei sisällä lääkkeitä)
tai siinä avustamisen, hygienian hoidon, pukeutumisessa ja riisuuntumisessa avustamisen,
fysioterapeutin antaman kuntoutuksen (ei hierontaa). Kodinhoidon palvelut voivat sisältää
esimerkiksi lisäsiivouksia ja -pyykkihuoltoa.

Asiakkaalla on mahdollista hakea kotitalousvähennystä verotuksessa tai kotihoidon palveluseteliä
Helsingin kaupungilta. Itsemaksavan asiakkaan siirtyessä palveluseteliasiakkaaksi perusmaksut
pysyvät ennallaan.

Palvelukonseptimme 1.5.2022 alkaen (PDF)